Łukasz Borchmann

Thinking inside the box. Naukowy obraz świata w ujęciu teoretycznym i praktycznym

Kilka analiz z 2005 roku zasugerowało, że większość wyników badań w dziedzinie medycyny jest fałszywa. Szanowany psycholog opublikował we wiodącym piśmie badanie, w którym utrzymuje się, że wykazane zostało zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości. Czy coś jest nie tak z metodą naukową?

„It?s easy to lie with statistics, but it?s easier to lie without them.”

— Fred Mosteller

Laureat nobla w dziedzinie ekonomii, w swoim podręczniku akademickim prognozował, że Związek Radziecki dogoni dochód per capita USA w 1990, a niemal na pewno wyprzedzi Stany Zjednoczone przed 2015. Jak to jest z prognozami ekspertów i ich wiarygodnością?

Zmieszaj 99% głupoty z 1% mądrości, a otrzymasz czystą, 100-procentową mądrość: udokumentowano wiele przypadków, kiedy cud agregacji lub coś w jego rodzaju działało, ale czy ma on zastosowanie w przypadku demokracji?

Dlaczego codziennie zdarzają się cuda? Co jest nauką a co pseudo-? Jak umysł zwodzi nas na temat przyczynowości i jak unikać błędów?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania z różnych dziedzin natkniemy się na problemy z zakresu epistemologii, metodologii naukowej, statystyki i wszystkiego co przenika się w zbiorczym określeniu naukowego obrazu świata.

Prezentacje

 • Zajęcia wprowadzające (PDF) – dlaczego Thinking inside the box, o tym czy nauka ma charakter kumulatywny i z jakimi problemami się mierzy (10 października).
 • Czy jesteś mądrzejszy od pana z telewizji? (PDF) – o prognozach, ekspertach i prognozowaniu (17 października).
 • Wokół przypadku (PDF) – o twierdzeniu Bayesa i tym czy prawdopodobien?stwo jest miara? naszej niewiedzy czy niezdeterminowania rzeczywis?cie wyste?puja?cego w przyrodzie (24 października).
 • Między sondażami i demokracją (PDF) – o różnicach między sondażem i prognozą, tym dlaczego wyniki badań różnych pracowni od siebie odbiegają, jak sondaże wpływają na wyniki wyborów, błędach losowych i systematycznych oraz czy w przypadku demokracji możemy mówić o cudzie agregacji i zjawisku mądrości tłumu (7 listopada).
 • (Nad)interpretacje (PDF) – o nauce kultu cargo, korelacjach, problemach z ich interpretowaniem, roli eksperymentu oraz tym jak łatwo pominąć czynniki, które stoją za zmianą statystyki (14 listopada).
 • Narkotyki i poprawianie człowieka (PDF) – o racjonalności polityki narkotykowej, skutkach zmian w tym zakresie oraz problemie etycznym stosowania osiągnięć naukowych dla zwiększenia możliwości fizycznych, intelektualnych i atrakcyjności ludzi (21 listopada).
 • Nauka ? Etyka ? Religia (PDF) – o historii antyewolucyjnego fundamentalizmu, relacji między chrześcijaństwem a teorią ewolucji oraz prawach zwierząt i płodów (5 grudnia).
 • Błędy poznawcze (PDF) – o tym jak zwodzi nas mózg i czy znajomość tych mechanizmów pomaga unikać błędów (16 stycznia).

Praktyczne przetwarzanie języka naturalnego

Zajęcia, podczas których zajmiemy się tematem Natural Language Processing w sposób, którego nie lubią akademicy, czyli z pominięciem wszelkiego typu teorii.

Notatki z zajęć

 • Podstawowe komendy oraz ich efektywne stosowanie – przegląd i opis podstawowych komend w systemach *nixowych, które stosujemy na zajęciach oraz informacje ogólne o specyfice pracy pod konsolą.
 • Grep oraz podstawowe wyrażenia regularne – wyrażenia regularne (regular expressions, w skrócie regex lub regexp) mają szerokie zastosowanie; tutaj notatki na temat ich wykorzystania na przykładzie komendy grep.
 • Więcej w(y)rażeń i o nich – składnia wyrażeń regularnych jest znacznie bogatsza niż to przedstawiono do tej pory… Wpis, który zamyka opis ich kluczowej części, poza którą większość użytkowników nigdy nie wychodzi.
 • Wyrazowe modele języka, n-gramy i SRILM – o tym czym jest n-gramowy model języka, jak porównać, które ze zdań jest bardziej prawdopodobne oraz narzędziu o nazwie SRI Language Modeling Toolkit.